「TVB綠葉王」一出道擔正做殺人王,入行46年曾經為養家轉行做的士佬

現年71歲嘅陳狄克,16歲就入行做幕後工作進入麗的電視擔任武術指導,後來韓義生與監製宗燦枝邀請佢擔當劇集《中國殺人王》嘅男主角,亦暫時系佢職業生涯中嘅唯一一次男主角。

不過相信比較年輕嘅一代對佢嘅印象都系擔當綠葉角色,入行46年,陳狄克八十年代轉投無線,任武術指導和演員,在劇中多演如黑社會、綁匪、毒販、獸父等反派角色,漸漸成「御用奸角」,近年開始退下火線,偶爾演一啲小人物,例如茶餐廳夥計、客棧小二等。

為麗的電視服務了3年後,陳狄克於1976年離開電視臺,並跟隨劉家良前往中國臺灣與張徹導演拍電影,至1978年返回中國香港,1979年他獲李家鼎邀請加入無線電視做武術指導。

踏入1980年代,他淡出幕後工作,轉為全職演員,1985年離開無線電視,至1987年重返無線電視,並一直為無線電視服務至今。但他曾有短暫時間只有少數幕前演出,1990年至1995年,陳狄克曾轉行揸的士維持生計。

除咗幕前貢獻良多之外,打得之人陳狄克當年更為《上海灘》擔任武指,許文強(周潤發)被亂槍射殺的一幕,就系由陳狄克所設計。

狄克演出超過130套劇集,至今仍不停拍劇。默默嘅努力總會有人留意到,TVB綜藝節目《Sunday好戲王》曾封陳狄克為TVB嘅「黑幫王」,肯定咗佢嘅貢獻。

Like MisshkNews Facebook!不出门也能知天下事~

發佈回覆

你的電郵地址並不會被公開。