2019TVB節目巡禮:陳展鵬結婚之后首現身與前緋聞女友零交流

《2019無線節目巡禮》今晚近200藝員大曬冷齊見廣告客戶,當中有陳展鵬、田蕊妮、胡定欣、陳煒、馬國明、黃心穎和唐詩詠等齊集臺上,佢哋都幾識做,逐一落臺與客戶交流「吸客」。

至於結婚之后首度蒲頭嘅陳展鵬,與前緋聞女友胡定欣同場,二人喺臺上時相隔幾個身位,但喺臺下只喺隔籬,就未有交流,相反企喺胡定欣前面同帶頭嘅馬國明就擰轉頭望向陳展鵬,而行得較遠嘅「陳太」單文柔則緊隨其后。

Like MisshkNews Facebook!不出门也能知天下事~

發佈回覆

你的電郵地址並不會被公開。