「TVB老戲骨」有4個老婆,都係異國情緣

「TVB老戲骨」關海山原名關寧,佢係喺廣州出世,喺11歲跟住老竇喺梨園粵劇團學藝,后來成為咗粵劇小生,正式進入娛樂圈嗰陣係1936年,當時嘅佢好靚仔。

都正因為關海山帥氣嘅長相,因此佢大部分飾演一啲帥氣嘅小生,或者係好后生嘅貴人。

聽講當年關海山牛高馬大,彎腰嗰陣好似背躬如蝦,成龍就開玩笑同佢改咗一個花名,后來畀后輩尊稱為蝦叔。

后輩呂良偉同關海山都頗有淵源,從1981年到1994年期間,佢哋合作咗五次,嗰五部作品口碑都好好,兩個人感情深厚,呂良偉仲主動認蝦叔做契爺。

關海山喺1976年加入TVB,從此參與過百套電視劇演出,展開其光輝演藝歲月,關海山嘅首部劇集係古裝劇《書劍恩仇錄》,期間佢喺《義不容情》同劉嘉玲有好多父女戲,令人印象深刻。

喺晚年嘅關海山,喺TVB劇集幾乎都係飾演有錢人,成為80、90年代「TVB御用富豪」。

關海山事業輝煌,但愛情都得意,佢一生經歷咗4段婚姻,前三段都冇注冊登記。佢首任老婆喺廣州認識;第二任老婆喺越南認識,育有兩子一女;第三任老婆喺馬來西亞邂逅,結婚之后誕下一女。

蝦叔同第四任老婆曾娣容係喺新加坡結緣,同行三十年,育有一子,四段異國情緣可以同何鴻燊相比,同樣一樣風流多情。

關海山喺2001年中風息影之后,之后因為高血壓同糖尿病等并發症,喺2006年9月11日逝世,享年81歲,香港娛樂圈由此痛失一位演技精湛嘅前輩。

Like MisshkNews Facebook!不出门也能知天下事~

發佈回覆

你的電郵地址並不會被公開。