「TVB小生」自稱勁過林峯畀雪藏,而家換新女沖喜博大翻身!

「TVB小生」胡鴻鈞(Hubert)自從2017年喺《降魔的》飾演石敢當一角之後人氣急升,劇集一套接一套,穩坐星夢一哥之位,胡鴻鈞嘅事業原本順風順水。

但今年中胡鴻鈞突然畀傳態度囂張,自夸勁過林峯,因此就畀公司雪藏,連本來計劃八月舉行演唱會,也改由菊梓喬頂替。

一個人當黑嘅時候,真係有好多嘢都預計唔到,就好似胡鴻鈞一樣,《降魔的2.0》一場吊威吔戲份嘅時候,因為由高處墮下撞到頭部,導致腦震蕩要休息兩個月,畀雪藏加埋受傷。

胡鴻鈞唔洗做嘢嘅日子會做乜,梗係要揾一個人陪伴一下,亦因此傳出佢搭上蔡思貝。

唔講唔知道,原來係余德丞撮合佢哋嘅,雖然胡鴻鈞同蔡思貝曾經合作拍攝《衝線》同《降魔的》嘅游戲節目,但私底下冇聯絡。

咁啱胡鴻鈞呢幾年同余德丞撈熟咗,而余德丞又成日同蔡思貝出雙入對,就係噉嘅關係,胡鴻鈞同蔡思貝見面機會增加咗唔少。

未有工作安排嘅胡鴻鈞,利用呢段時間搬屋轉換環境,佢由本來居住何文田,搬去將軍澳日出康城,除咗要搬屋,佢仲換咗新車,加埋有新女友。

睇嚟,胡鴻鈞霉運好快就完結,當然啦,胡鴻鈞同TVB嘅合約明年就屆滿,佢期待《降魔的2.0》出街之後,希望劇集受歡迎從而翻身,所以呢段時間,拍拖調劑一下就最好不過。

Like MisshkNews Facebook!不出门也能知天下事~

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *